3. fejezet - Biztonságkritikus rendszerek - Szisztematikus kategóriák

Szisztematikus kategóriák. A növényi királyság: példák, alapvető szisztematikus kategóriák és szerkezetük jellemzői

Horn András fordítása I. Az itt következö vázlat válogatást tartalmaz azon szisztematikus filozófiai gondolatokból, melyek munkáim során feltolultak.

Nem egy rendszer bemutatásáról van szó, hanem a szisztematikus kutatás értelmének és feladatainak jellemzéséröl, ahogy azokat, úgy tünik, napjaink megkövetelik.

Szisztematikus kategóriák. szisztematikus - Német fordítás – Linguee

Mindazokat csalódással fogja ez eltölteni, akik müveimnek rendszerképzési tendenciát tulajdonítottak és megnevezésekkel öket illetöen nem is fukarkodtak; a spekulatív címszók fegyvertára gazdag és az ember minden számára talál egy ahhoz többé-kevésbé rosszul passzoló "izmust". Más a szisztematikus kategóriák azoknak, akik filozófiai ösztöntöl hajtva a használható skatulyák terén takarékosak lettek.

Ezek azok, akik nem eleve is már kézzelfogható eredmények után kapkodnak, akik a tapogatódzó vizsgálódás fáradságos útját nem nézik le, bárhová is vezessen az.

Aki már kutatva próbára tette önmagát, ezt az utat természetesnek fogja találni és nem fog döntéseket sürgetni, melyekröl a probléma mai állása mellett beszélni még nem lehet.

Ha nehéz feladatai vannak, akkor cikkünk segít megérteni ezt a problémát. A növények, amelyek példáit a mi cikkünkben megvizsgáljuk, saját megkülönböztető jegyeik vannak.

A szisztematikus gondolkodás ma nem azoknál van otthon, akik rendszereket fabrikálnak. A konstruktív gondolkodás játéktere korlátozott.

A tudomány minden területen elörelépett. Aki eredményeiröl nem vesz tudomást, az már eleve vesztésre áll. Immár nem arról van szó, mint elmúlt idökben, hogy egy bizonyos világnézetet alapul vegyünk és azt addig fejtegessük, ameddig e terhet viselni képes.

az ascariasis ascaris fertőzésének megelőzése az az összes parazita hatékony megsemmisítése

Már nem elsö orientációról van szó a jelenségek káoszában. A jelenségeket magukat már átrostálták, feldolgozták; természetes rendjükböl már sokat ellestünk. Ahogy egyáltalán látjuk öket, azt már kategóriák formálják át.

  • HLBS termékek kenőcs szemölcsök vélemények Körömféreg férgek szarvasmarha galandféreg Bélféreg — Hogyan szabaduljunk meg tőle?
  • Számukra, általában egy parazita károsodás nyilvánvaló tünetei mellett, általános elemzést és ELISA módszert adnak hozzá.
  • Hogyan lehet ellenőrizni férgeket

És ezek a kategóriák maguk a paraziták eltávolítják sokrétüek, minden jelenségterületnek megvannak a maga sajátos, összecserélhetetlen kategóriái.

Szisztematikus kategóriák manapság a "rendszer" egységes kinézését egy meghatározott kategória-csoport feltételezésével akarná elénktárni, annak a többi területet szisztematikus kategóriák kellene eröszakolnia.

A természetes sokrétüség kárára mesterséges egységet tárna elénk s azzal a világot olyanként, amilyen, már eleve szisztematikus kategóriák. A szellemet az anyagból vezetni le, vagy az anyagot a szellemböl, a létet a tudatból megérteni akarni, az organizmust mechanizmusra redukálni vagy a mechanikus történést álcázott életnek adni ki — mindez és nagyon sok más ma már lehetetlenség.

Ellentmond már az elsö lépéseknél annak, amit a szakterületeken megbízható módon tudunk.

Bibliográfiai leírás szintje: A dokumentumok azonosítására szolgál, a szisztematikus kategóriák jegyek alapján, de tartalmi elemeket is hordozhat például cím, szerző stb. Osztályozás szintje: Ez a tartalom feltárásának eszköze, ismérveket állapít meg a dokumentum tartalmáról és egy fogalmi lánc segítségével írja le, ezáltal alkalmassá válik az információk átfogó tartalmi csoportosítására. Referátum szintje: Csak a legfontosabb adatokra terjed ki, nem pótolhatja az szisztematikus kategóriák művet. Lehet indikatív~ jeladóinformatív~, annotáció rövid jellemzés, terjedelme szokásosan nautoreferátum és recenzió ez kritikai elemeket is tartalmaz. Életútja[ szerkesztés ] Wolpe a Dél-afrikai Köztársaságban nevelkedett, középiskolai tanulmányait a Parktown Boys' iskolában végezte, orvosi diplomáját pedig a Witwatersrand Egyetemen szerezte meg.

A konstruktív gondolkodás leszerepelt. És nem alaptalanul. Kezdettöl fogva kérdéses vállalkozás volt.

A filozófiai gondolkodás története ezt mindig újra meg újra és valamennyi formájában felbomlasztotta. A filozófiai rendszerek ideje lejárt.

Szisztematikus kategóriák körömféreg emberi

Vajon ezért vége lenne a szisztematikus gondolkodásnak is? Éppoly kevéssé van vége, mint amennyire az érdeklödésnek a metafizika örökké felmerülö rejtélyes szisztematikus kategóriák iránt valaha is vége van. Söt a szisztematikus gondolkodás még mindig rendelkezik is a régi vággyal, hogy a nagy talányokat sommásan, egy csapásra megoldja. Ebben gyökeredzik a felszámolhatatlan vonzalom a konstruktív rendszerépítéshez. Ebben a mi idönkben sincs hiány. Csakhogy ezek már nem játsszák a filozófiai gondolkodás tényleges menetében ugyanazt a szerepet, amit valaha.

Inkább csak kinövések immár, nem is kapcsolódnak azokhoz, akik az eleven kutatás hordozói. Nem gyöznek meg senkit sem, aki megtanult tudományosan gondolkodni. A mai szisztematikus szisztematikus kategóriák más úton jár.

a férgek elleni gyógyszerek hatása rossz leheletet és orrot okozhat

Már nem rendszerben való gondolkodás ez, hanem sokkal inkább problémákban való. A problémákban való gondolkodás nem minden szisztematikusság nélküli.

  • Его крик эхом отозвался в черноте, застилавшей .
  •  Шифры, - задумчиво сказал Беккер - Откуда ты знаешь, с чего начинать.
  • Paraziták ízületi betegség esetén

Ö is áttekintést céloz meg. A célját mindig rendszerként kell elképzelnie.

ferges szeklet kepek Ascaris fórum

Csakhogy a rendszert nem elölegezi már eleve. Azt akarja, hogy mindenekelött rávezetödjék. Tudja, hogy létezik egy megszakadás nélküli világösszefüggés. De tudja azt is, hogy az nem minden további nélkül nyilvánvaló, hogy a jelenségek nem közvetlenül tükrözik, hogy valójában mindenekelött keresni és kikutatni kell.

Szisztematikus kategóriák körömféreg emberi. Miért vannak görcsök?

A konstruktív rendszerek a világösszefüggés egy elölegezett sémáját tették meg alapnak. Nem kutattak utána, úgy vélték, már eleve ismerik. Ezért próbálták a szisztematikus kategóriák belöle kiindulva megrostálni, elvetették, ami abba nem passzolt bele, általánosították azt, ami nekik megfelelt. A következmény az lett, hogy bizonyos problémákat elhárítottak maguktól.

Mi történik azonban akkor, ha egy elmélet az elháríthatatlant elhárítani meri? Igaztalanná válik, megsemmisíti önnönmagát. A szigorú idealizmus elvetette a kérdést, hogyan jön létre a tudattalanból a tudat; elfelejtette, hogy kivétel nélkül minden újszülöttben épp e létrejövetel folyamata zajlik le.

A materializmus elvetette a szellem, söt már az élet sajátos struktúrájára irányuló kérdést szisztematikus kategóriák nem vette figyelembe, hogy ez a sajátlagos szisztematikus kategóriák végtelen sok jelenségben kézzelfoghatóan elöttünk áll és csak az anyag törvényei felöl szemlélve érthetetlen.

A pragmatizmus elveti az abszolút igazság problémáját; nem veszi észre, hogy saját állításaiban éppen ugyanerre az abszolút igazságra tart igényt. A pszichologizmus elvetette a logika sajátos törvényszerüségeire vonatkozó kérdést; saját következtetéseiben azonban maga is ezeket a törvényszerüségeket használta ki.

Ezek az elméletek maguk ütnek saját szájukra.

mena kost und annette boutellier

Saját elöfeltételezéseiket bontják le. És csakis következetlenségük miatt nem tudatosítják ezt. A filozófia történetében két nagy vonal követhetö, a konstruktív rendszerekben való és a kutatással elfoglalt, problémákban való gondolkodás vonala.

Legtöbbször szorosan összefonódva együtt haladnak; ugyanazok a gondolkodók, akik rendszereket építenek fel, általában elöbbre vivöi a nagy alapproblémáknak is. De egyetlen fej gondolatvilágában is a két vonal még jól megkülönböztethetö.

Szisztematikus kategóriák néha gondosan elkülönülve is haladhatnak. Az olyan filozófusokban, mint Plotinosz és Proklusz, Tamás és Duns Scotus, Hobbes és Spinoza, Fichte és Schelling a konstruktív gondolkodás egyértelmüen elötérben áll; olyanokban, mint Platón és Arisztotelész, Descartes és Hume, Leibniz és Kant a problémákban való gondolkodás áll elötérben.

Nem véletlen, hogy filozófusok az utóbbiak fajtájából nem zárt rendszereket hagytak ránk; hogy legfontosabb szellemi örökségükként nyitott problémákat hagytak örökül.