Eustace Mullins: A biolуgiai zsidу.

Zsidó nemzet parazita, Account Options

Zsidó nemzet parazita

Középkori előfutárok[ szerkesztés ] körül Thomas von Monmouthangol szerzetes életre hívta az első középkori rituális gyilkosság legendát : Azt állította, hogy egy norwichi gyermek, William - akit holtan találtak, akit megvásároltak a keresztényektől és nagypénteken megkínoztak, keresztre feszítettek, majd megpróbálták titokban eltemetni - zsidók áldozata volt, bűnük lelepleződött az áldozatuk által végbevitt csodák révén.

Emellett azt állította, hogy megtért zsidó mesélt neki egy évenkénti titkos találkozóról, amelyen Spanyolországból való rabbik és más vezető zsidók Narbonneban találkoztak. Ez férgek hasi fájdalom szolgált, hogy bizonygassa a korábbi, zsidó-ellenes pogromokatmegalapozza a Norwichban létező vértanú -kultuszt, hogy így oda keresztény zarándokok jöjjenek, ami bevételt jelentett.

Zsidó nemzet parazita

A pestisjárvány idején spanyol és francia röplapokban a sokszor gettókban koncentrált, európai zsidó közösségeknek a rovására írtak titokban - a keresztények kiirtása céljával - végzett kútmérgezéseket.

Ezzel egész Európában kiváltottak egy súlyos, a zsidó áldozatok százezreinek halálával járó pogromhullámot. Az összes keresztény ellen titokban összebeszélő, befolyásos zsidóknak ez a judaizmus ellenes motívuma a világzsidóságról szóló összeesküvési elmélet történelmi gyökerének számít.

A jezsuita Augustin Barruel ről azt állította, hogy a szabadkőművesek összeesküvése a kereszténység ellen, amit a felvilágosodással és a Zsidó nemzet parazita egy sorban lévőnek tekintett. Emiatt aztán ők a forradalom lehetséges kieszelőinek számítottak ennek ellenfelei szemében.

Ez Zsidó nemzet parazita szemlélet csak megerősödött, amikor Napóleon kiállt a vallásszabadság és a zsidóság szervezkedési szabadsága mellett valamennyi a Franciaország által megszállt területre nézve és Még ugyanebben az évben megjelent az úgynevezett Simonini-levél, melynek szerzője azt Zsidó nemzet parazita, ő zsidó származású olasz tisztként pénzéhes zsidóknak európai keresztények elleni intrikáiról hallott.

Error 404. Page not found.

Barruel megértette a szövetséget a zsidók, a jakobinusok és a szabadkőművesek meg illuminátus rend között, melynek célja, hogy Franciaországból kiindulva a keresztényeket kiirtsák és zsidó világuralmat építsenek fel. Ezek Zsidó nemzet parazita tézisek megmaradtak annak ellenére, hogy a legtöbb szabadkőműves páholy a zsidókat kizárta és a zsidó-ellenes illuminátusok rendjét ben betiltották, így ezek feloszlottak.

Zsidó nemzet parazita

Piusz pápa a szerzőt könyvéért magas egyházi kitüntetéssel jutalmazta. Ebben az áll, hogy olasz tiszt figyelmeztette őt zsidók összeesküvésére, akik szerinte ellenőrzik az illuminátusokat.

Barruel erre a zsidók összeesküvéséről szóló, már kész, ötödik könyvét nem jelentette meg, hogy nehogy pogromokat váltson ki. Ezzel kívánta az összeesküvés-elméletében a zsidók hiányát plauzibilissé tenni és Simonini levelének utólag több elismerést szerezni.

Eustace Mullins: A biolуgiai zsidу.

Édouard Drumont ban megalkotta a La France juive Zsidó Franciaország művét, egyben a modern antiszemitizmus gyakran kiadott alapművét. Olaszország[ szerkesztés ] ben jelent meg VI. Piusz pápa Rendelkezés a zsidókról című apostoli rendelkezésemely valamennyi zsidó-ellenes középkori törvényt összefoglalt és a Rómában, az egyházi állam gettójában élő zsidók számára megerősítette őket.

Zsidó nemzet parazita

Erre a Vatikán teológusai apró lépésekben lecserélték a pápa zsidókat védő kötelezettségét azzal a feltételezéssel, hogy a keresztényeket kell védeni az állítólag növekvő és rontó zsidó befolyás ellen és el kell hárítani a zsidó emancipációt. Piusz pápaakit Napóleon foglyul ejtett, visszatért Franciaországból a Vatikánba.

  • „Kifelé a parazita zsidókkal!” – egy kanadai politikus üzenete – Neokohn
  • Mit jelent az ember parazita
  • A náci korszak áldozatai: a náci faji ideológia Katicákkal a paraziták ellen - managekft.
  • Tabletták aszcariasishoz
  • Világzsidóság – Wikipédia

Ott Giuseppe Antonio Salakonzervatív katolikuskésőbb kardinális átadott neki egy reform tervezetet. Ez azt tervezte, hogy az olasz zsidók jog előtti egyenlőségét ismét felfüggeszti. A pápának legalább a saját uralkodása területén muszáj ezt megakadályoznia.

Szerinte csak ezt követően vehetők fel a keresztény társadalom egyenjogú tagjainak sorába. Közös, rossz tulajdonságaik állandóan a keresztények Zsidó nemzet parazita bűnözést és nyugtalanságot idézték elő bennük.

Zsidó nemzet parazita

Elnyomatottságuk szükséges következménye annak az átoknak, melyet Krisztus megölésével magukra hoztak. Különben romlott népi karakterük miatt a keresztényeket minden parazita testének megtisztítása nélkül elnyomnák. Leó pápa nemhogy nem utasította vissza ezt a pamfletet, de az Zsidó nemzet parazita lehetséges, hogy maga adott még kardinálisként erre megbízást.

Csak akkor kezdték ezek a lapok belső francia ügynek tekinteni a Dreyfus-ügyet, amikor ban megjelentek az per újrafelvételének első jelei. Leó pápa ben figyelmeztetett, be kell fejezni az ügyet végre.

Világzsidóság

A zsidó világ-uralommal kapcsolatos meggyőződést képviselték a felvilágosult, liberális polgárság tagjai is, például Eduard Hartmann filozófus. A zsidóság jelene és jövője Das Judentum in Gegenwart und Zukunft című könyvében elhatárolódott az antiszemitizmustól, mint Heinrich von Treitschke is és megpróbált egy közbenső pozíciót elfoglalni.

Zsidó nemzet parazita

Hálából a zsidók nem asszimilálódtak teljes mértékben, hanem ragaszkodtak vallási-nemzeti különállásukhoz, ami létrehívta az antiszemitizmust.

A cári titkosszolgálat, az Ohrana szövegezte meg őket és összefoglalta az antiszemitista motívumokat bennük. Korábbi orosz és francia előfutáraihoz kapcsolódva ez a pamflet összefüggést állapít meg a szocializmus illetve bolsevizmuskapitalizmusszabadkőművesség és cionizmus között.

Error Page not found

Visszavezette az újkori forradalmakatháborúkat és más negatív eseményeket egy állítólag titkos zsidó elitre, ami a zsidók világuralmát szándékozná megvalósítani valamennyi más nép kárára. Ezzel megszületett a zsidó bolsevizmus feltételezése is. Ez befolyást gyakorolt a NSDAP -ra: Gottfried Feder és Adolf Hitler írásaikban a jegyzőkönyveket bizonyítékként használták fel Zsidó nemzet parazita világ-összeesküvés létének igazolására, Alfred Rosenberg az állította, a jegyzőkönyvek valódiak.

Ennek az internacionalizmusraa munkásosztály nemzetközi összefogására való törekvése szükségszerűen vezetne véleménye szerint a nacionalizmus és a rasszok megsemmisülésére. Ehhez egy áltudományt kreáltak. Így aztán számos írásmű jelent meg a témában, közöttük: Wilhelm Dlugosch: Der Jude - sachlich gesehen Weltjudentum, Weltfreimaurerei.

„Kifelé a parazita zsidókkal!” – egy kanadai politikus üzenete

A zsidó — tárgyilagosan szemlélve a világzsidóság, szabadkőművesség Walter Wache: Judenfibel. Was jeder vom Weltjudentum wissen muß! Káté a zsidókról. A világzsidóság — szervezet, hatalom és helminták a nasopharynxben ; Heinrich Hest: Palästina: Judenstaat? England als Handlanger des Weltjudentums. Palesztina, mint zsidó állam?

Zsidó nemzet parazita - Vörös Kati: Judapesti Buleváron (Médiakutató)

A zsidók küzdelme Palesztináért. Anglia, mint a világzsidóság segítője Eugen Fischer: Das antike Weltjudentum. Tatsache, Texte, Bilder. Az antik idők világzsidósága.

Zsidó nemzet parazita

Tények, szövegek, képek. Amilyen kevéssé érthető Iskarióti Júdás - a maga harminc ezüstjével és a kötéllel, amire végül felkötötte magát - az úr nélkül, akinek közösségét gúnyos mosollyal elárulta és akit mégis utolsó órájáig kísér az úr arca, ugyanolyan kevéssé érthető a történelemnek az az árnyoldala, mely magát zsidóságnak nevezi, anélkül, hogy besorolnánk ezt egy történelmi folyamat egészébe, amelyben isten és a sátánteremtés és pusztulás állandó küzdelemben állnak.

Ennek címe: A Zsidó nemzet parazita zsidóság. Majd felsorolt számos zsidó szervezetet, amelynek kapcsolatrendszerén keresztül a zsidók állítólag a befogadó ország gazdaságát és politikáját uralják.

Vezetőjükként Háim Weizmannt jelölte meg és többször idézett az ő esszéiből és beszédeiből, melyek ben Tel-Avivban jelentek meg Ebből arra következtetett, hogy a világzsidóság az európai hajtásaival együtt a jövő háborúiban az elsősorban leküzdendő ellenfél.

Hitler Az es a lengyel hadjárattal és a Szovjetunió megtámadásával aztán önmaga váltotta ki ezt a világháborút. Politikai végrendeletének utolsó mondatával Hitler